Sidebar

12
Wed, May
2 New Articles

Καλοκαιρινά Σχολεία σε Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής

Ανακοινώσεις
Tools
Typography

Καλοκαιρινά Σχολεία σε Ιδιωτικές

Σχολές Γυμναστικής

 

Αρκετές Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής, που προσφέρουν καλοκαιρινές δραστηριότητες σε παιδιά, δεν έχουν τις σχετικές άδειες να λειτουργούν ως Καλοκαιρινά Σχολεία. Τα προβλήματα των summer schools είναι παρόμοια με αυτά των ιδιωτικών γυμναστηρίων.

Υπάρχει πρόβλημα και για αυτό το λόγο ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εντείνει τους ελέγχους, με σκοπό όλοι να εφαρμόσουν τη νομοθεσία. Τονίζεται επίσης ότι μεγάλος αριθμός summer schools δεν έχουν τη νενομισμένη άδεια, αφού δεν εφαρμόζουν κυρίως τους κανόνες που αφορούν την πολεοδομία και πρόσθεσε ότι ο ΚΟΑ επεξεργάζεται νομοσχέδιο για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, η οποία θεωρείται αναχρονιστική.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγγελθεί από τον ΚΟΑ συνολικά 180 υποθέσεις στον νομικό σύμβουλο που αφορούν Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής, συμπεριλαμβανομένων και των summer schools. Από τις 180 υποθέσεις, οι 84 υποθέσεις έχουν εκδικασθεί, οι 59 βρίσκονται στη διαδικασία εκδίκασης, οι 24 στη διαδικασία έκδοσης και επίδοσης της κλήσης, οι οκτώ αποσύρθηκαν, καθώς οι εν λόγω σχολές εξασφάλισαν -στο μεταξύ- τη σχετική άδεια λειτουργίας, ενώ οι πέντε υποθέσεις επιστράφηκαν στον Οργανισμό από τον νομικό σύμβουλο, για πρόσθετα στοιχεία. Η νομοθεσία προνοεί ότι πρόσωπο το οποίο διατηρεί σχολή γυμναστικής χωρίς άδεια λειτουργίας είναι ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μήνες ή και μέχρι €854 πρόστιμο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ο ΚΟΑ δεν σταματά να ελέγχει και να εφαρμόζει τη νομοθεσία, είτε αυτά λέγονται γυμναστήρια ή summer schools.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ: Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού καλεί τους γονείς να είναι προσεκτικοί και να ζητούν πληροφορίες και ενημέρωση για τη σχολή στην οποία στέλνουν τα παιδιά τους. Πρέπει απαραίτητα να ζητούν από τους ιδιοκτήτες να τους δείχνουν την άδεια λειτουργίας που εξασφάλισαν από τον ΚΟΑ, αλλά ακόμη και τους αριθμούς μητρώου του προσωπικού για να διαπιστώσουν αν είναι προσοντούχο.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του ΚΟΑ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ) βρίσκονται αναρτημένες όλες οι εγγεγραμμένες ιδιωτικές σχολές γυμναστικής, καθώς και τα μητρώα των εγγεγραμμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ: Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τα παιδιά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι η χρησιμοποίηση ιδιωτικών κολυμβητηρίων σε σπίτια για μαθήματα κολύμβησης. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, ο ΚΟΑ δεν έχει τη δικαιοδοσία να ελέγχει πισίνες που βρίσκονται σε οικίες στις οποίες γίνονται μαθήματα κολύμβησης, χωρίς να εξασφαλιστεί έγκριση για είσοδο στο σπίτι από τον ιδιοκτήτη. Δεν επιτρέπει η Νομοθεσία να εισέλθουμε στην οικία και να ελέγξουμε αν η ιδιωτική πισίνα πληροί της απαιτούμενες προδιαγραφές για να διεξάγονται μαθήματα κολύμβησης. Μόνο στην περίπτωση που δώσει την έγκρισή του ο ιδιοκτήτης.

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στην Κύπρο λειτουργούν τριών ειδών Καλοκαιρινά Κέντρα Δραστηριοτήτων, τα Θερινά Σχολεία, που ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας, τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών, που λειτουργούν υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και οι Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής, που ελέγχονται από τον ΚΟΑ.

Αναφορικά με το θέμα ίδρυσης και λειτουργίας Θερινών Σχολείων, Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών και Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διευκρινίζουν τα ακόλουθα:
- Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία περί Ιδιωτικών Σχολείων και

Φροντιστηρίων (1971 έως 2012) κανένας ιδιωτικός οργανισμός ή ίδρυμα δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον όρο «θερινό σχολείο» εάν δεν έχει πρώτα εξασφαλίσει άδεια για ίδρυση και λειτουργία από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

- «Θερινό σχολείο» σημαίνει σχολείο το οποίο λειτουργεί κατά το
διάστημα μεταξύ 1ης Ιουνίου και 30ής Σεπτεμβρίου και παρέχει στοιχειώδη, μέση γενική και μέση τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση.

- Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία περί Κέντρων Προστασίας και
Απασχόλησης Παιδιών, κανένας δεν μπορεί να διατηρεί Κέντρο εάν αυτό δεν έχει εξασφαλίσει άδεια από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και δεν είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον σχετικό νόμο. «Κέντρο» σημαίνει οποιοδήποτε υποστατικό στο οποίο παρέχεται φροντίδα, προστασία, απασχόληση και αγωγή σε περισσότερα από δύο παιδιά ηλικίας μέχρι 18 χρονών, οποιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

- Κανένας δεν μπορεί να λειτουργεί σχολή χωρίς να έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας. «Σχολή» ή «Σχολή Γυμναστικής» σημαίνει σχολή στην οποία παρέχονται υπηρεσίες γυμναστικής ή υπηρεσίες που αποσκοπούν στην εκμάθηση αθλήματος. Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να ιδρύσει και να λειτουργήσει σχολή πρέπει να υποβάλει στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας της σχολής.

- Όσοι ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν άδεια για ίδρυση και λειτουργία
Καλοκαιρινών Κέντρων Δραστηριοτήτων (δηλαδή, Θερινών Σχολείων, Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών και δραστηριοτήτων που συνεπάγονται παροχή υπηρεσιών γυμναστικής ή εκμάθησης αθλήματος) παρακαλούνται όπως υποβάλουν την αίτησή τους ανάλογα με το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του προγράμματός τους στην αρμόδια υπηρεσία. Εάν το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των δύο ή και των τριών πιο πάνω υπηρεσιών, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει άδεια από την κάθε αρμόδια υπηρεσία.

- Η άδεια για ίδρυση και λειτουργία θα παραχωρείται εφόσον γίνει ο έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία με βάση τη σχετική νομοθεσία. Για τα Καλοκαιρινά Κέντρα Δραστηριοτήτων που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ή λειτουργούν χωρίς την εξασφάλιση έγκρισης θα ακολουθείται η νενομισμένη διαδικασία για νομική δίωξή τους.

- Όσα εγκεκριμένα Ιδιωτικά Σχολεία ή Ιδιωτικά Φροντιστήρια ή Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών προτίθενται να επεκτείνουν το πρόγραμμα λειτουργίας τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες χωρίς οποιεσδήποτε αλλαγές στο πρόγραμμα ή το προσωπικό τους δεν χρειάζεται να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία.