1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Ο ρόλος των Εθελοντών στη Διοίκηση και Διαχείριση του Αθλητισμού – Προκλήσεις και Προοπτικές»

Ανακοινώσεις
Tools
Typography


Μέσα στα πλαίσια της πολίτικης του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ενθάρρυνση της συμμετοχικής Δημοκρατίας  και της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη και ειδικότερα των νέων, με την εισήγηση του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, το Υπουργικό Συμβούλιο θεσμοθέτησε την 4η Δεκεμβρίου, ως “Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης”.

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διοργάνωσε Δημόσια Διαβούλευση με θέμα «Ο ρόλος των Εθελοντών στη Διοίκηση και Διαχείριση του Αθλητισμού – Προκλήσεις και Προοπτικές». Η διαβούλευση  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013, στις 5:00 – 6:00μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού στη Λευκωσία.

 

Στη δημόσια διαβούλευση συμμετείχαν Πρόεδροι και Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αθλητικών Ομοσπονδιών καθώς επίσης και Εθελοντές οι οποίοι έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε σημαντικές πρόσφατες αθλητικές διοργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

 

Στη σύντομη παρέμβαση του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ κ Πάμπος Στυλιανού χαιρέτησε εκ μέρους του ΚΟΑ την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης να δώσει βήμα στον πολίτη να εκφέρει δημοκρατικά την άποψη του.  Ευχαρίστησε, επίσης, τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τη συμπερίληψη του ΚΟΑ ως ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε αυτή την προσπάθεια, αναγνωρίζοντας την αξία του αθλητισμού στο κοινωνικό σύνολο.  Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημασία του εθελοντισμού για τον κυπριακό αθλητισμό κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του, αλλά και στις σημερινές προκλήσεις και προοπτικές αλλά και στις αυξημένες υποχρεώσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εθελοντές, κυρίως σε διοικητικό επίπεδο.  

 

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης οι συμμετέχοντες συγχάρηκαν τόσο την Κυβέρνηση για την απόφαση της όσο και τον ΚΟΑ για την επιλογή της θεματικής της 1η Δημόσια Διαβούλευσης για τον Αθλητισμό.  Στη συνέχεια εξέφρασαν τις απόψεις και εισηγήσεις τους σε θέματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση του αθλητισμού, οι οποίες έχουν καταγραφεί και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση άποψης για χάραξη πολιτικών με στόχο την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των δομών του αθλητισμού.

 

 

 

FaLang translation system by Faboba