Sidebar

KOA menu

18
Τετ, Σεπ
39 New Articles

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, και την απόφαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να μην προχωρήσει στην έκδοση της κάρτας φιλάθλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στη σημερινή του συνεδρία (30/9/2014) συζήτησε το θέμα και ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση του.

Παράλληλα συζήτησε τα επόμενα βήματα και όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του Νόμου.ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε συνεδρία του ημερομηνίας 21/03/2014, αποφάσισε όπως στα πλαίσια κάλυψης των λειτουργικών εξόδων του γραφείου των Δελτίων Υγείας, και στα πλαίσια της αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών του γραφείου,  ισχύσουν τα ακόλουθα «Τέλη Υπηρεσιών» για τα Δελτία Υγείας ΚΟΑ:

 

Έκδοση Δελτίου Υγείας € 5
Έκδοση Δελτίου Υγείας  ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ

€ 30

(Έκδοση εντός της ίδιας εβδομάδας)

Επανεκτύπωση Δελτίου Υγείας

(το οποίο βρίσκεται σε ισχύ)

€ 3

 

Τα πιο πάνω Τέλη Υπηρεσιών τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Επί του παρόντος οι πληρωμές μπορούν να γίνονται με τους ακόλουθους τρόπους

 1. Μετρητά
 2. Χρεωστική/Πιστοτική Κάρτα (επί τόπου στο γραφείο Παραλαβής-Παράδοσης)
 3. Απόδειξη κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του ΚΟΑ*: 
Όνομα Τράπεζας: Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
Αρ. Λογαριασμού: 40017822
IBAN No: CY76 0070 1010 0000 0000 4001 7822
BIC: CCBKCY2N

   *Στην απόδειξη της κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αθλητή - αιτητή

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παραμένει η ίδια όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, με την μόνη διαφορά ότι θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται το «Έντυπο Υποβολής Αιτήσεων για την Έκδοση/Επανεκτύπωση Δελτίου Υγείας ΚΟΑ» (Συν. 1).  Το εν λόγω έντυπο μπορεί να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον αθλητή/αιτητή, ή από τον εκπρόσωπο του Σωματείου / Ομοσπονδίας ο οποίος καταθέτει ή αποστέλλει τις αιτήσεις.  Σκοπός της δημιουργίας αυτού του εντύπου είναι η έκδοση Απόδειξης Είσπραξης / Παραλαβής προς τον αιτητή/καταθέτη ο οποίος έχει πληρώσει για την έκδοση του Δελτίου Υγείας με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση της έκβασης αξιολόγησης της αίτησης.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που θα γίνει κατάθεση αιτήσεων περισσότερων από ενός αθλητή, το έντυπο δύναται να συμπληρώνεται μόνο μία φορά, νοουμένου ότι όλοι οι αθλητές ανήκουν στην ίδια Ομοσπονδία και Σωματείο.

 

* Για αθλητές/τριες χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  /και τρίτων χωρών να καταχωρείται  ο  Αρ. Διαβατηρίου ή ο Αρ. Άδειας προσωρινής παραμονής όπως έχει καταχωρηθεί στο Έντυπο Ιατρικής Εξέτασης   

Η εποχή του εμπειρικού αθλητισμού πέρασε οριστικά στο παρελθόν και τη διαδέχθηκε η εποχή του Επιστημονικού Αθλητισμού.

Η Αθλητική Επιστήμη έχει σημειώσει τόσο ραγδαία εξέλιξη, ώστε η γνώση αυξάνεται γεωμετρικά και διπλασιάζεται κάθε πενταετία.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ακολουθώντας την τάση αυτή έχει δημιουργήσει Επιστημονικές Επιτροπές και τμήματα ώστε να παρέχει τις όσο το δυνατό καλύτερες συνθήκες για τον αθλητισμό. Τo ΑΣΥΑ είναι ο αρμόδιος φορέας που επιλαμβάνεται θέματα προληπτικής εξέτασης των αθλούμενων και υπεύθυνο για την έκδοση δελτίου υγείας με την επωνυμία Δελτία Υγείας ΑΣΥΑ. Μεριμνά για την επιμόρφωση των ιατρικών, παραϊατρικών και άλλων υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους αθλούμενους. Έχει επίσης την ευθύνη για την σωστή επάνδρωση των ιατρικών χώρων και την παροχή της ιατρικής ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους. Έχει τον έμμεσο έλεγχο της υγείας των αθλουμένων και της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας τους. Διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις που έχουν σχέση με αθλητιατρικά θέματα.

Επίσης επιλαμβάνεται θέματα Πρώτων Βοηθειών και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την ιατρική φροντίδα του αθλητή. Εκδίδει και δημοσιοποιεί έντυπο υλικό που αφορά την επιμόρφωση, την πρόληψη και την παροχή συμβουλών όσον αφορά την προστασία του αθλητή στους αθλητικούς χώρους.

I. ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Το ΑΣΥΑ λειτουργεί ανελλιπώς από το 1991 και υπολογίζεται ότι εκδίδονται 10.000 Δελτία Υγείας περίπου το χρόνο.

Ήδη όλες οι Ομοσπονδίες που έχουν αθλητική αναγνώριση από τον ΚΟΑ έχουν προνοήσει στα καταστατικά τους, ώστε η έκδοση δελτίων υγείας για κάθε αθλητή να είναι υποχρεωτική. Κανένας αθλητής δεν μπορεί να εγγραφεί σε φύλλο αγώνος Πρωταθλήματος χωρίς να παρουσιάσει το Δελτίου Υγείας. Το πολυσχιδές έργο και τα απλά αποτελέσματα του ΑΣΥΑ έχουν δικαιώσει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού που εισήξε αυτή την πολύτιμη υπηρεσία στην Κυπριακή Αθλητική ζωή. Η επιστήμη πλέον παίζει το δικό της καταλυτικό ρόλο στον αθλητισμό.

Ο ΚΟΑ θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την υπηρεσία αυτή, που κρίνεται απαραίτητη από κάθε άποψη, είτε αφορά τον αθλητισμό της βάσης είτε τον πρωταθλητισμό, ενώ μεγάλη είναι η συνεισφορά της στον Κοινωνικό αθλητισμό που αφορά το γενικό πληθυσμό της χώρας μας.

ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Δ.Υ.

 

Ι. 1 Διαδικασία Έκδοσης Δελτίου Υγείας:

Σημειώνεται ότι η διαδικασία για την έκδοση του Δ.Υ. έχει τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΟΑ ημερομηνίας 28/02/2012, μετά από εισήγηση της Επιτροπής ΑΣΥΑ.

Ι. 1.1 Αναθεωρημένες απαιτήσεις για την έκδοση Δελτίου Υγείας ( βλέπε βοηθητικό «Πίνακα Απαιτήσεων» πιο πάνω )

Παιδιά μέχρι 12 ετών (Ισχύς Δ.Υ.: 3 χρόνια)

 • Έντυπο ΑΣΥΑ (συμπληρωμένο πλήρως και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα γιατρό)
 • Καρδιογράφημα
 • Ομάδα Αίματος
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης ή πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς)
 • 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου)
 • Χρέωση €5 (Επίσπευση €30)

Μέχρι 32 ετών (ισχύς Δ.Υ.: 3 χρόνια)

 • Έντυπο ΑΣΥΑ (συμπληρωμένο πλήρως και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα γιατρό)
 • Καρδιογράφημα
 • Γενική ανάλυση αίματος (full blood count)
 • Αναλύσεις σακχάρου, χοληστερίνης, κρεατινίνης και ομάδα αίματος (ισχύει μόνο για την πρώτη αίτηση που θα υποβληθεί μετά τις 28/02/2012) 
 • Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς)
 • 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου)
 • Χρέωση €5 (Επίσπευση €30)

32-35 ετών

 • Ισχύουν τα ίδια με τα άτομα μέχρι 32 ετών
 • *Για αθλητές οι οποίοι προσκομίσουν ΜΟΝΟ καρδιογράφημα, το Δ.Υ. θα έχει ισχύ μέχρι την ημερομηνία που συμπληρώνουν το 35ο έτος ηλικίας τους
 • *Για αθλητές οι οποίοι προσκομίσουν τεστ κόπωσης (stress test), το Δ.Υ. θα ισχύει κανονικά για 3 χρόνια
Άνω των 35 ετών (ισχύς Δ.Υ.: 2 χρόνια)
 • Έντυπο ΑΣΥΑ(συμπληρωμένο πλήρως και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα γιατρό)
 • Δοκιμασία Κόπωσης (stress test)
 • Γενική ανάλυση αίματος (full blood count)
 • Αναλύσεις σακχάρου, χοληστερίνης, κρεατινίνης και ομάδα αίματος (ισχύει μόνο για την πρώτη αίτηση που θα υποβληθεί μετά τις 28/02/2012)
 • Ακτινογραφία Θώρακα (ισχύει μόνο για την πρώτη αίτηση που θα υποβληθεί μετά τις 28/02/2012)
 • Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς)
 • 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου)
 • Χρέωση €5 (Επίσπευση €30)

*Σημειώνεται ότι σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις διαγνωστεί φύσημα καρδίας από την κλινική εξέταση, θα απαιτείται η προσκόμιση υπερηχο-καρδιογραφήματος (echocardiogram) , ανεξαρτήτου ηλικίας.

Ι. 2 Διευκρινήσεις:

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδίνονται στα γραφεία του ΑΣΥΑ στις εγκαταστάσεις του ΚΟΑ στην Έγκωμη Δια Χειρώς, ή να αποστέλλονται με ταχυδρομείο / Courier στον ΚΟΑ / ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Τονίζεται, ότι οι υπό αναφορά μειώσεις στις απαραίτητες απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, ΔΕΝ σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι μειώνεται ο ιατρικός έλεγχος εκ μέρος του εξετάζοντος ιατρού. Επομένως, δίνονται αυστηρές οδηγίες προς τους εξετάζοντες ιατρούς όπως απαιτήσουν συμπληρωματικές εξετάσεις (όπως αναλύσεις αίματος (σάκχαρο, χοληστερίνη, Τ.Κ.Ε. κτλ), αναλύσεις ούρων, υπερηχο-καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακα) στις περιπτώσεις όπου συνιστάται επί κλινικών ενδείξεων. Η ιατροί της «Ομάδας Αξιολόγησης Δ.Υ» του ΑΣΥΑ έχουν το δικαίωμα να παραπέμψουν κάποιο αθλητή σε περαιτέρω παρακλινικές εξετάσεις, όταν αυτοί κρίνουν ότι συνιστάται επί ιατρικών ενδείξεων.

Στην περίπτωση που οτιδήποτε από τις παραπάνω απαιτήσεις δεν επισυνάπτεται (ή δεν είναι συμπληρωμένο σωστά), ο φάκελος δεν θα ακολουθεί την διαδικασία μηχανογράφησης και θα επιστρέφεται πίσω στον αποστολέα με οδηγίες διόρθωσης. Όταν ο φάκελος επιστραφεί πίσω στα γραφεία του Οργανισμού διορθωμένος, ΔΕΝ θα τυγχάνει οποιασδήποτε προτεραιότητας.

Οι ειδικότητες των ιατρών που δύναται να εξετάζουν και να συμπληρώνουν το Έντυπο ΑΣΥΑ είναι: καρδιολόγος, παθολόγος, παιδίατρος και ειδικότητες παθολογίας όπως γενικός ιατρός, αναισθησιολόγος, πνευμονολόγος, ειδικός φυσίατρος κ.α

Το Έντυπο ΑΣΥΑ, καθώς και οποιεσδήποτε συνημμένες ιατρικές εξετάσεις (αναλύσεις, καρδιογράφημα, τεστ κόπωσης) δεν πρέπει να είναι παλαιότερα των έξι μηνών για να γίνονται αποδεκτά. Η ακτινογραφία θώρακα δεν πρέπει να είναι παλαιότερη του ενός έτους για να γίνει αποδεκτή.

Ιατρικά Κέντρα - Ιατρικές Μονάδες:

Ο Οργανισμός με βάση τις ανάγκες του ΑΣΥΑ, λειτουργεί ιατρικά Κέντρα και κινητές ή ακίνητες ιατρικές μονάδες με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του ΑΣΥΑ και εξυπηρέτηση των αθλούμενων. Τα καρδιογραφήματα, παρέχονται δωρεάν στους αθλητές και γίνονται στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ) στο πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης, κάθε Τετάρτη από τις 3 μ.μ. – 7 μ.μ. (ανοικτό ΚΑΙ την Τρίτη κατά την περίοδο Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος τις ίδιες ώρες – βλέπετε σχετικές ανακοινώσεις)

Ι. 3 Χρονική περίοδος έκδοσης των Δελτίων Υγείας

Τα Δελτία Υγείας θα εκδίδονται και θα παραδίδονται μετά από είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από την ημέρα κατάθεσης τους στον Οργανισμό (αυτό κυμαίνεται ανάλογα με την περίοδο και τον φόρτο εργασίας). Η σειρά προτεραιότητας θα τηρείται αυστηρά και καμία παρέμβαση δεν θα γίνεται αποδεχτή.

Όπως έχει κοινοποιηθεί και παλαιότερα τα σχετικά ευρήματα πρέπει να φθάνουν στα γραφεία του Οργανισμού και στο τμήμα ΑΣΥΑ ένα μήνα πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων. Επίσης προτρέπονται τα σωματεία να ελέγχουν τακτικά τα δελτία υγείας των αθλητών τους έτσι ώστε να προλαβαίνουν τυχόν λήξη τους.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ζητά από όλες τις Ομοσπονδίες όπως ειδοποιήσουν έγκαιρα όλα τα σωματεία τους για την σχετική εγκύκλιο ούτως ώστε ο κάθε αθλητής να έχει το Δελτίο Υγείας πριν από οποιαδήποτε συμμετοχή του στις διάφορες αθλητικές διοργανώσεις. Η ευθύνη για τυχόν μη έγκαιρη κατάθεση των δελτίων υγείας στον Οργανισμό βαραίνει τα ίδια τα σωματεία και τις οικίες Ομοσπονδίες.

 

Επικοινωνία:

 • Γραφείο ΑΣΥΑ – Δελτία Υγείας: Μαίρη Πολυκάρπου 22897120 / Μαρία Νικολαϊδη 22897121 / Αντρέας Ελευθερίου 22897140
 • Ιατρική Μονάδα Δωρεάν Καρδιογραφημάτων:

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο ΑΣΥΑ – Δελτία Υγείας, ή στο τηλ. 22897140, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Mέλη της Επιτροπής:

Πέτρος Αγαθαγγέλου Πρόεδρος
Φοίβος Χριστοφίδης Μέλος
Λοΐζος Αντωνιάδης Μέλος
Γιώργος Μουστράς Μέλος
Αργύρης Κυθρεώτης Μέλος
Αράμ Κάτσιος Μέλος
Μάριος Λεμονιάτης Μέλος

Έντυπο συμπλήρωσης Ιατρικής Εξέτασεις για Έκδοση Δελτίου Υγείας

Εγκύκλιος

Οδηγός

 

Οκτώ χρυσά, τέσσερα αργυρά και ένα χάλκινο

η Κύπρος στους Αγώνες Νήσων

 

 

Οκτώ χρυσά, τέσσερα αργυρά και ένα χάλκινο ήταν η συγκομιδή της Κυπριακής ομάδας  στους Αγώνες Νήσων «Σαρδηνία 2012» που διεξήχθηκαν στη Σαρδηνία. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αποστολής, λειτουργό του Κυπριακού Οργανισμού Κώστα Σολωμού, ήταν μια σημαντική συγκομιδή για την ομάδα μας, λόγω και του μικρού αριθμού αθλητών που συμμετείχαν στην αποστολή μας, σε σχέση με τις υπόλοιπες, που παρουσιάστηκαν με περισσότερο αριθμό αθλητών. Εκείνο που μέτρησε ήταν η ουσιαστική και πετυχημένη αγωνιστική συμμετοχή των αθλητών μας, τόνισε ο Κ. Σολωμού.

Η Κυπριακή αποστολή αποτελείτο από εννέα αθλητές (γεννηθέντες 1996-1999), οι οποίοι προέρχονται από το Εθνικό πρόγραμμα του ΚΟΑ, το ΕΣΥΑΑ.

Οι επιτυχίες μας σημειώθηκαν στην κολύμβηση από την Ειρήνη Χρυσοστόμου που κατέκτησε τρία χρυσά και ένα αργυρό, τη Σωτηρία Νεοφύτου δύο χρυσά και ένα χάληκινο και τον Τάκη Παπαδόπουλο με ένα χρυσό και δύο αργυρά.

Στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση  ο Χριστόνοφ Χρίστος κατέκτησε χρυσό στο ατομικό, ενώ μαζί Ευσταθίου Χριστόφορος κατέκτησαν χρυσό στο διπλό. Επίσης οι δύο αυτοί αθλητές μαζί με τον Ανδρέου Σωτήρη πήραν χάλκινο στο ομαδικό.

Όσον αφορά την Ιστιοπλοΐα, οι ιστιοπλόοι μας  Ονησίφορος Νεοφύτου και Άννα Κωνσταντίνου, κατέκτησαν την 9η και 10η θέση αντίστοιχα.

Στην Τελική Κατάταξη Νήσων και επί συνόλου δέκα αθλημάτων η Κύπρος κατέλαβε την 10η  θέση από τα 12 Νησιά που έλαβαν μέρος στους αγώνες. Η τελική κατάταξη καταρτίζεται με βάση την βαθμολογική συγκομιδή των αθλητών και όχι με βάση τα μετάλλια, οπόταν αυτό ευνοεί τα νησιά με μεγάλες αριθμητικά αποστολές.