Sidebar

KOA menu

17
Δευ, Μαϊ
11 New Articles

Δημοσιογραφική Διάσκεψη ΚΟΑ - 28/1/2013

Δημοσιογραφικές Διασκέψεις
Typography

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (28/1/2013)

 • Πάμπος Στυλιανού, Πρόεδρος ΚΟΑ

ΚΟΑ : Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού 2020

Ανασκόπηση - Αξιολόγηση 2012

 

Πραγματοποιούμε τη σημερινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για να καταθέσουμε την ανασκόπηση/αξιολόγηση του 2012 ως μέρος της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΚΟΑ 2020.

Οι  στόχοι του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού  ταυτίζονται πλέον με τις γενικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού αθλητικού γίγνεσθαι,  όπως εκφράζονται μέσα από τις πρόνοιες της Λευκής Βίβλου με έμφαση τόσο στον Αγωνιστικό  όσο και στον Μαζικό, Κοινωνικό  Αθλητισμό.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του 2020, κάτω από τον τίτλο «Δικαίωμα στην Άθληση, Πολίτες Εν δράσει» ετοιμάσθηκε με τα δεδομένα, αθλητικά και οικονομικά, του 2009-10 και έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους αθλητικούς φορείς του τόπου μας, στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε όλα τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μια από τις βασικότερες αρχές που διέπουν ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό, είναι ο βαθμός υλοποίησης του, ο οποίος ορίζεται μέσα από συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης. Με βάση τα πιο πάνω, το Δ.Σ. του ΚΟΑ ανέθεσε στην νεοσυσταθείσα Επιτροπή Εθνικών Σχεδιασμών και Προγραμμάτων (ΕΕΣΠ) του Οργανισμού να αξιολογήσει το βαθμό υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2020 για το 2012, και να υποβάλει  επιστημονικά στοιχειοθετημένες εισηγήσεις για βελτιώσεις η/και διαφοροποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των 8 (οκτώ) Στρατηγικών, που καθορίζονται στον Σχεδιασμό.

 

Αξιολογώντας την κάθε στρατηγική ξεχωριστά, με βάση τους δείκτες απόδοσης και λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα, κρίνουμε ως πολύ ικανοποιητικό τον βαθμό υλοποίησης τους, με μοναδική εξαίρεση αυτή που αφορά την ανάπτυξη της αθλητικής υποδομής, για αυτονόητους λόγους. Η υλοποίηση του Σχεδιασμού επιτεύχθηκε μέσα από τη διακηρυγμένη αρχή «να μετατρέψουμε το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα», εφαρμόζοντας διαδικασίες οικονομικού ελέγχου, επιστημονικές μεθόδους προεπιλογής, αξιολόγησης και αξιοποίησης ταλέντων,  ενοποίηση σχεδιασμών στις χορηγίες των ομοσπονδιών και προωθώντας την πολιτική για ανάπτυξη και υποστήριξη μιας περιφερειακής αθλητικής υποδομής. 

 

Το νέο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στη χώρα μας, αγγίζει φυσιολογικά και τον αθλητισμό. Αναμφίβολα λοιπόν ο βαθμός υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2020 έχει επηρεασθεί, και είναι πρόδηλο ότι θα επηρεάζεται σοβαρά στα επόμενα χρόνια, από τις αναμενόμενες μειώσεις των προϋπολογισμών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Σύμφωνα με την χάραξη, το 2010, της Στρατηγικής ΚΟΑ 2020, ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2013, υπολογιζόταν στο ποσό των €38.2 εκ, ενώ στην πραγματικότητα αναμένεται έγκριση ενός  προϋπολογισμού €28 εκ., όπως αυτός έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών,  μετά από περικοπές που ζητήθηκαν μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής περισυλλογής.

 

Οι ΟΚΤΩ  Στρατηγικές και η αξιολόγηση τους είναι ως εξής:

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1: Ανάπτυξη Αθλητικής Υποδομής

Λόγω των οικονομικών δεδομένων, δεν προχωρήσαμε ουσιαστικά στη δημιουργία νέων ή/και την επέκταση υφιστάμενων αθλητικών έργων, μέσω δανεισμού. Αντίθετα συνεχίσαμε τη δημιουργία μικρών έργων κοινωνικού αθλητισμού ενώ έχουμε εισαγάγει την μέθοδο της συντήρησης των υφιστάμενων ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων, με χαμηλό κόστος.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2: Στήριξη Αγωνιστικών Προγραμμάτων Ομοσπονδιών και Σωματείων

Οι στόχοι που είχαν τεθεί μέσα στα πλαίσια του 2020 επετεύχθησαν σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα τις επιτυχίες της τελευταίας 2ετίας.  Επίκεντρο του σχεδιασμού ΚΟΑ και Ομοσπονδιών ήταν ο ίδιος ο αθλητής με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων να εκφραστεί στον μέγιστο βαθμό μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 3: Ανάπτυξη Εθνικών Προγραμμάτων

Τα Εθνικά προγράμματα και οι σχεδιασμοί του ΚΟΑ (Υψηλή Επίδοση, Επίλεκτοι, Ταλέντα, ΕΣΥΑΑ, Αθλητισμός Για Όλους) υλοποιούνται με μεγάλη επιτυχία. Αυτό οφείλεται σε σημαντικές παραμέτρους όπως είναι η εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων, ο συνεχής έλεγχος και η στενή παρακολούθηση, η επίλυση προβλημάτων εν τη γενέσει τους και η προσαρμογή στα νέα οικονομικά δεδομένα.  

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 4: Κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού

Ο Οργανισμός στηρίζει σταθερά τα προγράμματα που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες, τόσο σε επίπεδο αγωνιστικού αθλητισμού όσο και αθλητισμού ενασχόλησης. Στηρίχθηκε η συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, της Παραολυμπιακής ομάδας, των Ειδικών Ολυμπιακών και άλλων  ομάδων με αναπηρίες.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 5: ΚΟΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Οργανισμός συμμετείχε στη γενική προσπάθεια της Κυπριακής Προεδρίας με μεγάλη επιτυχία και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 6: Οικονομική διάσταση του αθλητισμού

Η Στρατηγική 2020 προνοεί ετήσια αύξηση της κρατικής χορηγίας κατά 3%. Σύμφωνα με αυτή το 2012 θα έφθανε στα €37 εκ. αλλά ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ήταν μόνο €31.4 εκ. Η ψαλίδα μεγαλώνει περισσότερο για την τρέχουσα χρονιά. Η πρόνοια για αύξηση των εσόδων του Οργανισμού, πέραν της κρατικής χορηγίας, ουσιαστικά δεν υλοποιήθηκε, αλλά γίνονται διεργασίες για βελτιώσεις και διαφαίνεται καλύτερη προοπτική για το 2013.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 7: Μεγιστοποίηση της εσωτερικής ικανότητας

Αποτελεί πάγιο στόχο η βελτίωση της εσωτερικής ικανότητας του Οργανισμού, μέσα από την στενή παρακολούθηση της λειτουργίας του. Προχωρούμε εντατικά στην αναθεώρηση της Οργανωτικής Δομής του ΚΟΑ, στον εκσυγχρονισμό της Αθλητικής Νομοθεσίας, την διατήρηση της Πιστοποίησης ISO και  στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του Οργανισμού και των αθλητικών Ομοσπονδιών, για βελτίωση και στήριξη της διοικητικής και λειτουργικής τους δομής. Ως προς τις πιο πάνω ενέργειες έχει, μεταξύ άλλων, λειτουργήσει Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενώ διοργανώθηκε Συμπόσιο Αθλητικής Διοίκησης.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 8: Βελτίωση της Επικοινωνίας

Έχουμε καθιερώσει συχνές συναντήσεις με τους εκπροσώπους του Αθλητικού Τύπου και την περιοδική έκδοση ενημερωτικού υλικού. Η συνεχής αναβάθμιση και ενημέρωση της Ιστοσελίδας του Οργανισμού αποτελεί κύρια προτεραιότητα.  Υπάρχει δυνατότητα και αναμένεται περαιτέρω πρόοδος σε όλες τις πτυχές της συγκεκριμένης Στρατηγικής, ειδικότερα στην ανάδειξη του έργου που επιτελείται από τον Οργανισμό.

 

Αναθεωρήσεις και εισηγήσεις

Η ΕΕΣΠ του ΚΟΑ, αξιολογώντας τον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2020 έχει προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο σημαντικές αναθεωρήσεις και εισηγήσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το νέο οικονομικό περιβάλλον που θα λειτουργήσει ο Οργανισμός τα προσεχή χρόνια. Οι σημαντικότερες είναι:-

 

 • Διαφοροποίηση των βασικών αρχών πολιτικής και επαναξιολόγηση των κριτηρίων παραχώρησης επιχορηγήσεων στις Ομοσπονδίες. Ομάδα τεχνοκρατών θα προχωρήσει σε επιστημονική έρευνα και αξιολόγηση ώστε να διαφανούν οι πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν στο κάθε άθλημα ξεχωριστά για υλοποίηση των στόχων του 2020. Προς αυτή τη κατεύθυνση οι ομοσπονδίες θα υποβάλουν σχεδιασμό ανάπτυξης του αθλήματος τους.
 • Μελέτη για δημιουργία και λειτουργία Κοινού Λογιστηρίου, για τις ανάγκες των Ομοσπονδιών, όπως εισηγείται η μελέτη της ΟΕΒ, που έγινε πριν δυο χρόνια για υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών των Ομοσπονδιών. Η αναγκαιότητα αυτή αναδεικνύεται μέσα και από τους οικονομικούς ελέγχους των Ομοσπονδιών.
 • Αναθεώρηση της Οργανωτικής Δομής του Οργανισμού και ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του πρώτου 6μήνου του 2013. Η νέα δομή θα βασίζεται σε μια  σύγχρονη και λειτουργική διοίκηση,  με Ευρωπαϊκή κατεύθυνση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη νέα οράματα και νέους στόχους για τον αθλητισμό, μέσα στα πλαίσια της διαμορφούμενης οικονομικής πολιτικής του Κράτους.
 • Ανταπόκριση στις αυξανόμενες επιστημονικές ανάγκες του αθλητισμού. Σημαντικά βελτιωμένες θα είναι οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται προς τους αθλητές μας, από το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ). Ήδη αθλητές του σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης έχουν περάσει από εργομετρικές εξετάσεις στο Κέντρο.
 • Δημιουργία Σχεδιασμού Ανίχνευσης Αθλητικού Ταλέντου. Την ευθύνη του σχεδιασμού θα έχει το Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ) μαζί με το ΚΑΕΚ και τη συνεργασία των Ομοσπονδιών. Στόχος είναι μέσα από επιστημονική επεξεργασία να ανιχνεύονται έγκαιρα και να αξιοποιούνται όλα τα αθλητικά ταλέντα. Ο σχεδιασμός μπορεί να διασυνδεθεί με τον Σχολικό Αθλητισμό και το Αθλητικό Λύκειο.
 • Δημιουργία Αθλητικού Γυμνασίου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει να μελετήσει σοβαρά τη πιθανότητα δημιουργίας του Αθλητικού Γυμνασίου, για ολοκληρωμένη  ηλικιακή κάλυψη της διαδικασίας ανίχνευσης και ανάπτυξης ταλέντων.
 • Δημιουργία περιφερειακών γηπέδων και αναβάθμιση υφιστάμενων, τα οποία να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα αγωνιστικά δεδομένα που απαιτούν οι μικρές κατηγορίες του ποδοσφαίρου στα αστικά κέντρα αλλά και οι ανάγκες  των σωματείων της υπαίθρου.
 • Τακτοποίηση Σοβαρών οικονομικών εκκρεμοτήτων, οι οποίες επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τα  οικονομικά δεδομένα και δυνατότητες του Οργανισμού, να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αθλητισμού μας. Δικαστικές αποφάσεις για το Φόρο Θεάματος και απαιτήσεις εργολάβων για αποζημιώσεις για έργα που ολοκληρώθηκαν στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας (2000), είναι από τις πλέον σημαντικές.

 

Ως κατακλείδα

 

Η Πολιτεία έχει χρέος να αναλαμβάνει τις ευθύνες της έναντι του Αθλητισμού και εμείς ως εκπρόσωποι της, τις έχουμε αναλάβει. Τα νέα οικονομικά δεδομένα διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο, αλλά θέλουμε ο Αθλητισμός να λειτουργήσει μέσα σε νέα πλαίσια, τα οποία να χαρακτηρίζει η αξιοκρατία, η ανιδιοτέλεια  και η διαφάνεια.  Στοχεύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του αγωνιστικού αθλητισμού για την όσο καλύτερη εκπροσώπηση της Κύπρου στις Διεθνείς αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά παράλληλα μέσα από τα αναβαθμισμένα  προγράμματα Κοινωνικού Αθλητισμού, να αναδεικνύονται  οι θετικές λειτουργίες του για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

 

Για να υλοποιηθούν τα οράματα που έχουμε θέσει ως Διοικητικό Συμβούλιο  απαιτείται ειλικρινής συνεργασία και συντονισμός απ’ όλους τους αθλητικούς φορείς του τόπου, για να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα,  να εντοπιστούν οι αδυναμίες και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που θα μας οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο του Κυπριακού Αθλητισμού.

 

 • Την Επιτροπή Εθνικών Σχεδιασμών και Προγραμμάτων του ΚΟΑ απαρτίζουν οι Σπύρος Σπύρου (Μέλος ΔΣ ΚΟΑ, Πρόεδρος), Ντίμης Κακογιάννης (Αντιπρόεδρος ΚΟΑ), Μίκης Χατζηνεοφύτου (μέλος ΔΣ ΚΟΑ), Αντώνης Αλεξόπουλος (ακαδημαϊκός, κοινωνιολόγος),  Κώστας Παπακώστας (πρώην ΓΔ ΚΟΑ), Φίλιππος Σοφοκλέους (Αναπληρωτής Γ.Δ ΚΟΑ) και Γιώργος Λουκαϊδης (εργοφυσιολόγος).

 

 • Η αναλυτική Ανασκόπηση/Αξιολογηση για το 2012, του Στρατηγικού Σχεδιασμού ΚΟΑ 2020, θα δημοσιοποιηθεί, και αναμένεται να σταλεί στα Αρμόδια Τμήματα της Κυβέρνησης, το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού και την Γενικό Ελεγκτή. Υπάρχει σκέψη για μετάφραση στα αγγλικά και αποστολή σε αρμόδια Τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

ATHLETE WELFARE

ΚΩΔΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣΗΣ

Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς

Κατάσταση Δελτίου Υγείας

Αθλητικός Χάρτης

athletic map

Εκδόσεις