Sidebar

KOA menu

18
Τετ, Σεπ
39 New Articles

Δελτίο Υγείας Αθλητών

Typography

* Για αθλητές/τριες χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  /και τρίτων χωρών να καταχωρείται  ο  Αρ. Διαβατηρίου ή ο Αρ. Άδειας προσωρινής παραμονής όπως έχει καταχωρηθεί στο Έντυπο Ιατρικής Εξέτασης   

Η εποχή του εμπειρικού αθλητισμού πέρασε οριστικά στο παρελθόν και τη διαδέχθηκε η εποχή του Επιστημονικού Αθλητισμού.

Η Αθλητική Επιστήμη έχει σημειώσει τόσο ραγδαία εξέλιξη, ώστε η γνώση αυξάνεται γεωμετρικά και διπλασιάζεται κάθε πενταετία.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ακολουθώντας την τάση αυτή έχει δημιουργήσει Επιστημονικές Επιτροπές και τμήματα ώστε να παρέχει τις όσο το δυνατό καλύτερες συνθήκες για τον αθλητισμό. Τo ΑΣΥΑ είναι ο αρμόδιος φορέας που επιλαμβάνεται θέματα προληπτικής εξέτασης των αθλούμενων και υπεύθυνο για την έκδοση δελτίου υγείας με την επωνυμία Δελτία Υγείας ΑΣΥΑ. Μεριμνά για την επιμόρφωση των ιατρικών, παραϊατρικών και άλλων υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους αθλούμενους. Έχει επίσης την ευθύνη για την σωστή επάνδρωση των ιατρικών χώρων και την παροχή της ιατρικής ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους. Έχει τον έμμεσο έλεγχο της υγείας των αθλουμένων και της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας τους. Διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις που έχουν σχέση με αθλητιατρικά θέματα.

Επίσης επιλαμβάνεται θέματα Πρώτων Βοηθειών και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την ιατρική φροντίδα του αθλητή. Εκδίδει και δημοσιοποιεί έντυπο υλικό που αφορά την επιμόρφωση, την πρόληψη και την παροχή συμβουλών όσον αφορά την προστασία του αθλητή στους αθλητικούς χώρους.

I. ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Το ΑΣΥΑ λειτουργεί ανελλιπώς από το 1991 και υπολογίζεται ότι εκδίδονται 10.000 Δελτία Υγείας περίπου το χρόνο.

Ήδη όλες οι Ομοσπονδίες που έχουν αθλητική αναγνώριση από τον ΚΟΑ έχουν προνοήσει στα καταστατικά τους, ώστε η έκδοση δελτίων υγείας για κάθε αθλητή να είναι υποχρεωτική. Κανένας αθλητής δεν μπορεί να εγγραφεί σε φύλλο αγώνος Πρωταθλήματος χωρίς να παρουσιάσει το Δελτίου Υγείας. Το πολυσχιδές έργο και τα απλά αποτελέσματα του ΑΣΥΑ έχουν δικαιώσει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού που εισήξε αυτή την πολύτιμη υπηρεσία στην Κυπριακή Αθλητική ζωή. Η επιστήμη πλέον παίζει το δικό της καταλυτικό ρόλο στον αθλητισμό.

Ο ΚΟΑ θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την υπηρεσία αυτή, που κρίνεται απαραίτητη από κάθε άποψη, είτε αφορά τον αθλητισμό της βάσης είτε τον πρωταθλητισμό, ενώ μεγάλη είναι η συνεισφορά της στον Κοινωνικό αθλητισμό που αφορά το γενικό πληθυσμό της χώρας μας.

ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Δ.Υ.

 

Ι. 1 Διαδικασία Έκδοσης Δελτίου Υγείας:

Σημειώνεται ότι η διαδικασία για την έκδοση του Δ.Υ. έχει τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΟΑ ημερομηνίας 28/02/2012, μετά από εισήγηση της Επιτροπής ΑΣΥΑ.

Ι. 1.1 Αναθεωρημένες απαιτήσεις για την έκδοση Δελτίου Υγείας ( βλέπε βοηθητικό «Πίνακα Απαιτήσεων» πιο πάνω )

Παιδιά μέχρι 12 ετών (Ισχύς Δ.Υ.: 3 χρόνια)

 • Έντυπο ΑΣΥΑ (συμπληρωμένο πλήρως και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα γιατρό)
 • Καρδιογράφημα
 • Ομάδα Αίματος
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης ή πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς)
 • 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου)
 • Χρέωση €5 (Επίσπευση €30)

Μέχρι 32 ετών (ισχύς Δ.Υ.: 3 χρόνια)

 • Έντυπο ΑΣΥΑ (συμπληρωμένο πλήρως και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα γιατρό)
 • Καρδιογράφημα
 • Γενική ανάλυση αίματος (full blood count)
 • Αναλύσεις σακχάρου, χοληστερίνης, κρεατινίνης και ομάδα αίματος (ισχύει μόνο για την πρώτη αίτηση που θα υποβληθεί μετά τις 28/02/2012) 
 • Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς)
 • 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου)
 • Χρέωση €5 (Επίσπευση €30)

32-35 ετών

 • Ισχύουν τα ίδια με τα άτομα μέχρι 32 ετών
 • *Για αθλητές οι οποίοι προσκομίσουν ΜΟΝΟ καρδιογράφημα, το Δ.Υ. θα έχει ισχύ μέχρι την ημερομηνία που συμπληρώνουν το 35ο έτος ηλικίας τους
 • *Για αθλητές οι οποίοι προσκομίσουν τεστ κόπωσης (stress test), το Δ.Υ. θα ισχύει κανονικά για 3 χρόνια
Άνω των 35 ετών (ισχύς Δ.Υ.: 2 χρόνια)
 • Έντυπο ΑΣΥΑ(συμπληρωμένο πλήρως και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα γιατρό)
 • Δοκιμασία Κόπωσης (stress test)
 • Γενική ανάλυση αίματος (full blood count)
 • Αναλύσεις σακχάρου, χοληστερίνης, κρεατινίνης και ομάδα αίματος (ισχύει μόνο για την πρώτη αίτηση που θα υποβληθεί μετά τις 28/02/2012)
 • Ακτινογραφία Θώρακα (ισχύει μόνο για την πρώτη αίτηση που θα υποβληθεί μετά τις 28/02/2012)
 • Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς)
 • 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου)
 • Χρέωση €5 (Επίσπευση €30)

*Σημειώνεται ότι σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις διαγνωστεί φύσημα καρδίας από την κλινική εξέταση, θα απαιτείται η προσκόμιση υπερηχο-καρδιογραφήματος (echocardiogram) , ανεξαρτήτου ηλικίας.

Ι. 2 Διευκρινήσεις:

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδίνονται στα γραφεία του ΑΣΥΑ στις εγκαταστάσεις του ΚΟΑ στην Έγκωμη Δια Χειρώς, ή να αποστέλλονται με ταχυδρομείο / Courier στον ΚΟΑ / ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Τονίζεται, ότι οι υπό αναφορά μειώσεις στις απαραίτητες απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, ΔΕΝ σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι μειώνεται ο ιατρικός έλεγχος εκ μέρος του εξετάζοντος ιατρού. Επομένως, δίνονται αυστηρές οδηγίες προς τους εξετάζοντες ιατρούς όπως απαιτήσουν συμπληρωματικές εξετάσεις (όπως αναλύσεις αίματος (σάκχαρο, χοληστερίνη, Τ.Κ.Ε. κτλ), αναλύσεις ούρων, υπερηχο-καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακα) στις περιπτώσεις όπου συνιστάται επί κλινικών ενδείξεων. Η ιατροί της «Ομάδας Αξιολόγησης Δ.Υ» του ΑΣΥΑ έχουν το δικαίωμα να παραπέμψουν κάποιο αθλητή σε περαιτέρω παρακλινικές εξετάσεις, όταν αυτοί κρίνουν ότι συνιστάται επί ιατρικών ενδείξεων.

Στην περίπτωση που οτιδήποτε από τις παραπάνω απαιτήσεις δεν επισυνάπτεται (ή δεν είναι συμπληρωμένο σωστά), ο φάκελος δεν θα ακολουθεί την διαδικασία μηχανογράφησης και θα επιστρέφεται πίσω στον αποστολέα με οδηγίες διόρθωσης. Όταν ο φάκελος επιστραφεί πίσω στα γραφεία του Οργανισμού διορθωμένος, ΔΕΝ θα τυγχάνει οποιασδήποτε προτεραιότητας.

Οι ειδικότητες των ιατρών που δύναται να εξετάζουν και να συμπληρώνουν το Έντυπο ΑΣΥΑ είναι: καρδιολόγος, παθολόγος, παιδίατρος και ειδικότητες παθολογίας όπως γενικός ιατρός, αναισθησιολόγος, πνευμονολόγος, ειδικός φυσίατρος κ.α

Το Έντυπο ΑΣΥΑ, καθώς και οποιεσδήποτε συνημμένες ιατρικές εξετάσεις (αναλύσεις, καρδιογράφημα, τεστ κόπωσης) δεν πρέπει να είναι παλαιότερα των έξι μηνών για να γίνονται αποδεκτά. Η ακτινογραφία θώρακα δεν πρέπει να είναι παλαιότερη του ενός έτους για να γίνει αποδεκτή.

Ιατρικά Κέντρα - Ιατρικές Μονάδες:

Ο Οργανισμός με βάση τις ανάγκες του ΑΣΥΑ, λειτουργεί ιατρικά Κέντρα και κινητές ή ακίνητες ιατρικές μονάδες με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του ΑΣΥΑ και εξυπηρέτηση των αθλούμενων. Τα καρδιογραφήματα, παρέχονται δωρεάν στους αθλητές και γίνονται στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ) στο πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης, κάθε Τετάρτη από τις 3 μ.μ. – 7 μ.μ. (ανοικτό ΚΑΙ την Τρίτη κατά την περίοδο Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος τις ίδιες ώρες – βλέπετε σχετικές ανακοινώσεις)

Ι. 3 Χρονική περίοδος έκδοσης των Δελτίων Υγείας

Τα Δελτία Υγείας θα εκδίδονται και θα παραδίδονται μετά από είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από την ημέρα κατάθεσης τους στον Οργανισμό (αυτό κυμαίνεται ανάλογα με την περίοδο και τον φόρτο εργασίας). Η σειρά προτεραιότητας θα τηρείται αυστηρά και καμία παρέμβαση δεν θα γίνεται αποδεχτή.

Όπως έχει κοινοποιηθεί και παλαιότερα τα σχετικά ευρήματα πρέπει να φθάνουν στα γραφεία του Οργανισμού και στο τμήμα ΑΣΥΑ ένα μήνα πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων. Επίσης προτρέπονται τα σωματεία να ελέγχουν τακτικά τα δελτία υγείας των αθλητών τους έτσι ώστε να προλαβαίνουν τυχόν λήξη τους.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ζητά από όλες τις Ομοσπονδίες όπως ειδοποιήσουν έγκαιρα όλα τα σωματεία τους για την σχετική εγκύκλιο ούτως ώστε ο κάθε αθλητής να έχει το Δελτίο Υγείας πριν από οποιαδήποτε συμμετοχή του στις διάφορες αθλητικές διοργανώσεις. Η ευθύνη για τυχόν μη έγκαιρη κατάθεση των δελτίων υγείας στον Οργανισμό βαραίνει τα ίδια τα σωματεία και τις οικίες Ομοσπονδίες.

 

Επικοινωνία:

 • Γραφείο ΑΣΥΑ – Δελτία Υγείας: Μαίρη Πολυκάρπου 22897120 / Μαρία Νικολαϊδη 22897121 / Αντρέας Ελευθερίου 22897140
 • Ιατρική Μονάδα Δωρεάν Καρδιογραφημάτων:

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο ΑΣΥΑ – Δελτία Υγείας, ή στο τηλ. 22897140, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Mέλη της Επιτροπής:

Πέτρος Αγαθαγγέλου Πρόεδρος
Φοίβος Χριστοφίδης Μέλος
Λοΐζος Αντωνιάδης Μέλος
Γιώργος Μουστράς Μέλος
Αργύρης Κυθρεώτης Μέλος
Αράμ Κάτσιος Μέλος
Μάριος Λεμονιάτης Μέλος

Έντυπο συμπλήρωσης Ιατρικής Εξέτασεις για Έκδοση Δελτίου Υγείας

Εγκύκλιος

Οδηγός