Sidebar

KOA menu

19
Τρι, Οκτ
10 New Articles

Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού

Επιτροπές CSO
Typography

Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού ιδρύθηκε το 1969 και απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τρία Μέλη, η θητεία των οποίων είναι διετής.

Γιώργος Τριανταφυλλίδης  Πρόεδρος

Φραγκίσκος Χατζηχάννας   Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Κάκουρας   Μέλος

Γαστον Χ" Αναστασίου Μέλος

Άθως Δημητρίου  Μέλος

Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού ευρίσκεται εν απαρτία εφ' όσον παρίστανται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτής και έν έτερον μέλος αυτής.

Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Ως πρωτοβάθμιος Δικαστική Επιτροπή

(α) όπως εκδικάζει αθλητικές δικαστικές υποθέσεις οσάκις το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας δεν προβλέπει περί τούτου

(β) όπως εκδικάζει αθλητικά παραπτώματα, οσάκις το καταστατικό της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας δεν προβλέπει περί τούτου.

Νοείται ότι οσάκις δι' αθλητικήν δικαστικήν υπόθεσιν ή αθλητικόν παράπτωμα, η οικεία Αθλητική Ομοσπονδία ή το οικείον Αθλητικό Σωματείο έχει αρμοδιότητα εκδικάσεως, η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού θα ασκεί πρωτοβάθμιο δικαστική δικαιοδοσία, εάν η οικεία Ομοσπονδία ή το οικείον Αθλητικό Σωματείο δεν ασκήσουν την ως είρηται αρμοδιότητα εντός δεκαπέντε ημερών από της ημερομηνίας καθ' ην η αθλητική δικαστική υπόθεσης εδημιουργήθη ή το αθλητικόν παράπτωμα διεπράχθη.

(γ) Όπως εκδικάζει αθλητικά παραπτώματα που συνιστούν αντιαθλητική συμπεριφορά.

2. Ως η Ανωτάτη Δευτεροβάθμιος Δικαστική Επιτροπή,

όπως κρίνει και αποφασίζει επί πάσης εφέσεως, ήτις ήθελαν ασκηθεί κατ' αποφάσεων των οικείων δικαστικών επιτροπών, οσάκις τοιαύτη έφεσης επιτρέπεται υπό των οικείων καταστατικών και εφ' όσον ο Οργανισμός θα αποδέχετο τοιαύτη αρμοδιότητα

3. Να επιδικάζει έξοδα εις αμφοτέρας τας εν εδαφίοις (1) και (2) του παρόντος άρθρου προβλεπόμενες περιπτώσεις.

4. (1) Αι αποφάσεις της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού είναι οριστικαί και αμετάκληται.

Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού δύναται να επιβάλει ποινές σε πρόσωπα, Αθλητικά Σωματεία, Συλλόγους, Συνδέσμους και Αθλητικές Ομοσπονδίες.

Υπεύθυνος Λειτουργός της Επιτροπής: Ανδρέας Μαρκίδης,  Λειτουργός, τηλέφωνο επικοινωνίας: 22897114.